DUA ULAMA BANTEN BERGANDENGAN TANGAN

DUA ULAMA BANTEN BERGANDENGAN TANGAN Oleh: @deden_mm Beredar video di media sosial tentang pernyataan kontroversi antara syaikhuna Abuya Muhtadi, Cidahu, ulama sepuh Banten, dan syaikhuna KH Qurthubi, Imam FPI Banten. Masyarakat Banten masuk dalam dilema dari pernyataan itu. Bahkan menimbulkan komentar-komentar yang mengarah pada meruncingnya masalah antar para pengikut setia keduanya. Sejatinya statmen dua ulama … Continue reading “DUA ULAMA BANTEN BERGANDENGAN TANGAN”

MENGAKU HABIB

MENGAKU HABIB Oleh: @deden_mm Habib menurut ‘uruf di masyarakat kita adalah orang yang mempunyai silsilah keturunan yang sah dari Rasulullah Saw. Berasal dari bahasa Arab artinya kekasih. Kita lazim menyebut jamaknya dengan habaib (الحَبَائِب). Dalam kitab sejarah imam al-Biqa’iy (w. 885 H.) yang berjudul Izhhar al-‘Ashr li Asrar Ahl al-‘Ashr jilid 2 halaman 230-231 dikisahkan … Continue reading “MENGAKU HABIB”

APA YANG DIUJIKAN DAN DITILAI DALAM MUSABAQAH TAHFIZH QURAN TINGKAT DUNIA?

APA YANG DIUJIKAN DAN DITILAI DALAM MUSABAQAH TAHFIZH QURAN TINGKAT DUNIA? Oleh: @deden_mm Yang diuji dalam musabaqah adalah tingkat kemutqinan (kekuatan) hafalan Al-Quran para hafizh. Namun mutqinnya hafalan para hafizh Quran ada dua jenis: 1. Mutqin yang dapat diketahui oleh semua orang. 2. Mutqin yang hanya diketahui oleh ahlinya. Ujian hafalan mutqin jenis yang pertama … Continue reading “APA YANG DIUJIKAN DAN DITILAI DALAM MUSABAQAH TAHFIZH QURAN TINGKAT DUNIA?”