Penakluk Sihir Kebencian

  PENAKLUK SIHIR KEBENCIAN (Pendahuluan Tafsir Surah al-Falaq) Oleh: Deden Muhammad Makhyaruddin بسم الله الرحمن الرحيم Di Madinah, saat Rasulullah Saw hijrah ke sana, terdapat tiga klan Yahudi yang besar. Yaitu Bani Qianuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Mereka sudah berada di Madinah sejak lebih kurang 1000 tahun sebelum Rasulullah Saw dilahirkan. Yang mendorong mereka … Continue reading “Penakluk Sihir Kebencian”

Jin Dan Manusia

  JIN DAN MANUSIA (Tafsir Suran al-Nâs Ayat 6) Oleh: Deden Muhammad Makhyaruddin مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Dari jin dan manusia. Ayat ini adalah penutup surah al-Nâs, juga merupakan penutup seluruh Al-Qur’an, sehingga sebenarnya menjadi dekat pula dengan ayat pertama dalam Al-Qur’an, yaitu basmalah dalam surah al-Fâtihah. Ketika surah al-Nâs dibaca dengan dilanjutkan langsung kepada surah … Continue reading “Jin Dan Manusia”

Sembahan Manusia

  SEMBAHAN MANUSIA (Tafsir Surah al-Nâs Ayat 3) Oleh: Deden Muhammad Makhyaruddin Sembahan manusia Kata al-Ilâh (الإِله) pada kalimt ilâhinnâs (إله النّاس) diterjemahkan, dalam terjemahan Kementrian Agama, dengan Sembahan. Tidak seperti biasanya. Yaitu Tuhan. Misalnya dalam kalimat lâ ’lâha illallâh (لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ). Diterjemahkan dengan “tiada Tuhan selain Allah.” Bukan “tiada sembahan selain Allah.” … Continue reading “Sembahan Manusia”

Raja Manusia

  RAJA MANUSIA (Tafsir Surah al-Nâs Ayat 2) Oleh: Deden Muhammad Makhyaruddin Allah Swt. berfirman: Raja Manusia Setan masuk ke dada manusia (shudûr al-nâs) melalui tiga pintu. Pertama syahwat. Kedua marah (al-ghadhab). Ketiga hawa nafsu (keinginan nafsu). Syahwat sangat berbahaya tapi marah lebih berbahaya. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah hawa nafsu. Dalam surah al-Nahl … Continue reading “Raja Manusia”

Berlindung Kepada Tuhan-Nya Manusia

  BERLINDUNG KEPADA TUHAN-NYA MANUSIA (Tafsir Surah al-Nâs Ayat 1) Oleh: Deden Muhammad Makhyaruddin Allah Swt. berfirman: Katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia Surah sebelumnya, yakni surah al-Falaq, datang memberi perintah kepada Rasulullah Saw, juga kepada seluruh umatnya, agar meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk, baik fisik maupun non fisik yang terjadi di … Continue reading “Berlindung Kepada Tuhan-Nya Manusia”