Memanggil Hujan Dengan Muhammad SAW Kecil

MEMANGGIL HUJAN DENGAN MUHAMMAD SAW KECIL Kajian Kitab al-Khashaish al-Kubra Karya Imam al-Suyuthi (w. 911 H.) Oleh: Deden Muhammad Makhyaruddin       Terjemah Bab: Penduduk Mekah Meminta dan Diberi Hujan Melalui Abdul Muthalib Sementara Rasulullah Saw Bersamanya Serta Tanda-tanda yang Terjadi di dalamnya. Ibn Sa‘ad (w. 230 H.), Ibn Abi al-Dunya (w. 281 H.), … Continue reading “Memanggil Hujan Dengan Muhammad SAW Kecil”

Madzhab-Madzhab Ulama Tentang Hukum Kumur-Kumur Dan Menghirup Air Ke Hidung Sebelum Wudhu

MADZHAB-MADZHAB HUKUM KUMUR-KUMUR DAN MENGHIRUP AIR KE HIDUNG SEBELUM WUDHU (Kajian Kitab al-Muhadzdzab Karya Imam Abu Ishaq al-Syirazi (w. 476 H.)) Oleh: Deden Muhammad Makhyaruddin      فصل: ثم يتمضمض ويستنشق، والمضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه، والاستنشاق أن يجعل الماء في أنفه ويمده بنفسه إلى خياشيمه ثم يستنثر، لما روى … Continue reading “Madzhab-Madzhab Ulama Tentang Hukum Kumur-Kumur Dan Menghirup Air Ke Hidung Sebelum Wudhu”

Membelah Fajar Peradaban

MEMBELAH FAJAR PERADABAN (Tafsir Surah al-Falaq Ayat 1) Oleh: Deden Muhammad Makhyaruddin قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dalam mushhaf Al-Qur’an yang bersanad ke ulama Kufah, setiap surat diawali dengan basmalah kecuali surah al-Taubah. Tentunya termasuk surah al-Falaq ini. Imam Ibrahim al-Biqâ‘i (w. 885 H.), dalam tafsir Nazhm al-Durar, … Continue reading “Membelah Fajar Peradaban”

Urgensi Bahasa Arab (Ilmu Nahwu) Dalam Membangun Peradaban

URGENSI BAHASA ARAB (ILMU NAHWU) DALAM MEMBANGUN PERADABAN Oleh: Deden Muhammad Makhyaruddin Bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih Allah untuk Islam. Ilmu-ilmu bahasa Arab di tengah ilmu-ilmu Islam yang lain ibarat lidah di antara anggota-anggota tubuh manusia. Tak berlebihan tampaknya kita katakan bahasa Arab ibarat jantungnya ilmu-ilmu Islam. Karena merupakan bahasa perdamaian yang tinggi. Allah … Continue reading “Urgensi Bahasa Arab (Ilmu Nahwu) Dalam Membangun Peradaban”

Ketika Rasulullah SAW Datang Ke Madinah Bersama Ibunya

KETIKA RASULULLAH SAW DATANG KE MADINAH BERSAMA IBUNYA Kajian Kitab al-Khashaish al-Kubra Karya Imam al-Suyuthi (w. 911 H.) Bersama Deden Muhammad Makhyaruddin, Al-Hafizh   بَاب مَا ظهر من الْآيَات عِنْد قدومه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ أمه الْمَدِينَة لزيارة أَخْوَاله أخرج ابْن سعد عَن ابْن عَبَّاس وَعَن الزُّهْرِيّ وَعَن عَاصِم بن عمر بن قَتَادَة دخل … Continue reading “Ketika Rasulullah SAW Datang Ke Madinah Bersama Ibunya”