ABDUL MUTHALIB MENGETAHUI BAKAL KENABIAN RASULULLAH SAW

ABDUL MUTHALIB MENGETAHUI BAKAL KENABIAN RASULULLAH SAW Ibn Ishaq (w. 151 H.), al-Baihaqi (w. 458 H.), dan Abu Nu’aim (w. 340 H.) mengemukakan riwayat melalui jalur Ibn Ishaq (w. 151 H.). Ibn Ishaq (w. 151 H.) berkata, telah menyampaikan cerita kepadaku al-Abbas bin Abdullah bin Ma’bad dari sebagian keluarganya yang berkata: “Abdul Muthalib mempunyai hamparan … Continue reading “ABDUL MUTHALIB MENGETAHUI BAKAL KENABIAN RASULULLAH SAW”

Selalu Berhasil Dengan Rasulullah SAW

SELALU BERHASIL DENGAN RASULULLAH SAWKajian Kitab al-Khashaish al-Kubra Karya Imam al-Suyuthi (w. 911 H.) Oleh: Deden Muhammad Makhyaruddin   بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يذهبُ فِي حَاجَةٍ لجدِّه الا أنجحَ فِيهَا أخْرجَ البُخَارِيُّ فِي تَارِيخِه وَابْنُ سعدٍ وَأَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عديٍّ وَالْحَاكِمُ وَصَحّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نُعيمٍ وَابْنُ مندةَ من طَرِيق كِنديرِ … Continue reading “Selalu Berhasil Dengan Rasulullah SAW”

Memanggil Hujan Dengan Muhammad SAW Kecil

MEMANGGIL HUJAN DENGAN MUHAMMAD SAW KECILKajian Kitab al-Khashaish al-Kubra Karya Imam al-Suyuthi (w. 911 H.) Oleh: Deden Muhammad Makhyaruddin       Terjemah Bab: Penduduk Mekah Meminta dan Diberi Hujan Melalui Abdul Muthalib Sementara Rasulullah Saw Bersamanya Serta Tanda-tanda yang Terjadi di dalamnya. Ibn Sa‘ad (w. 230 H.), Ibn Abi al-Dunya (w. 281 H.), al-Baihaqi … Continue reading “Memanggil Hujan Dengan Muhammad SAW Kecil”

Rahasia Menyandingkan Nama Muhammad Saw Dengan Nama Allah Swt

RAHASIA MENYANDINGKAN NAMA MUHAMMAD SAW DENGAN NAMA ALLAH SWT(Kajian Kitab al-Khashaish al-Kubra Karya Imam al-Suyuthi (w. 576 H.))Bersama KH Deden Muhammad Makhyaruddin, Al-Hafizh   Allah Saw. berfirman: Dan Kami telah meninggikan, untukmu, penyebutanmu. (QS al-Insyirâh, 94 : 4) Kata para mufasir, yang dimaksud meninggikan adalah tidak semata-mata disebut nama Allah kecuali disebut pula nama Muhammad. Tiada … Continue reading “Rahasia Menyandingkan Nama Muhammad Saw Dengan Nama Allah Swt”

Pendahuluan Kitab Al-Khashâ’ish Al-Kubra

PENDAHULUAN KITAB AL-KHASHÂ’ISH AL-KUBRA KARYA IMAM JALALUDDIN AL-SUYUHTI (W. 911 H.)Bersama KH Deden Muhammad Makhyaruddin, Al-Hafizh       Terjemah Segala puji hanya bagi Allah yang telah menerbitkan di langit Kenabian pelita yang berkilatan dan bulan yang menerangi. Yang telah mengeluarkan dari tandan-tandan Kerasulan buah yang segar dan bunga yang merekah. Mahasuci nama-Nya. Sempurna kalimat-kalimat-Nya. … Continue reading “Pendahuluan Kitab Al-Khashâ’ish Al-Kubra”